Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

UDOSTĘPNIAMY FORMULARZ ONLINE DO ZGŁASZANIA WNIOSKÓW ONLINE

Wypełnij niezbędne pola i po zaakcetowaniu klauzul możesz wysłać wniosek. Zostanie on rozpatrzony przez Zamawiającego.
Imie:*)
Nazwisko:*)
Adres mailowy:*)
Adres zamieszkania:*)
Gmina:*)
Obręb:*)
Nr działki:*)
Treść wniosku:*)
Dodaj załącznik
Klauzula informacyjna
zapoznałem się z klauzulą informacyjną tutaj
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu określenia lokalizacji i umożliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji zadania „Budowa obwodnicy miasta Rypina – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia” i jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie, że są one zgodne z prawdą oraz że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych.

Wniosek będzie wysłany na adres zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl
Wnioski będzie można wysyłać po spotkaniu informacyjnym.

*)

Niezbędne wypełnienie

Licznik wszystkich odwiedzin: 9167, na tej stronie było: 329 odwiedzin