Obwodnica Radzynia Chełmińskiego

DZIAŁANIA INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE

Biuro projektowe Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek działając w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że opracowuje koncepcję programowo – przestrzenną w ramach dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy miasta Radzynia Chełmińskiego – opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”.

W celu wyłonienia optymalnego pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym wariantu przebiegu trasy obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński Biuro projektowe LISPUS

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu obwodnicy Radzynia Chełmińskiego na stronie internetowej https://534.lispus.pl/ zamieszczono materiały informacyjne dotyczące proponowanych wariantów.

Wnioski w tej sprawie będą zbierane w dniach od 11.10.2023 do 31.10.2023. Wnioski można składać na adres mailowy zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, i w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

W celu omówienia rezultatów konsultacji społecznych, w dniu 9.11.2023 godz. 17:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim, ul. Tysiąclecia 17 odbędzie się zebranie mieszkańców z inwestorem i projektantem.


Licznik wszystkich odwiedzin: 10298, na tej stronie było: 1522 odwiedzin