WARIANT NR 5 - preferowany

Konsultacje projektu

IInformacja o zadaniu została umieszczona na ogólnodostępnej witrynie internetowej, która umożliwia Wszystkim zainteresowanym stronom zapoznanie się z inwestycją oraz zgłaszanie wniosków i uwag do projektu.

FORMULARZ WNIOSKÓW/UWAG - ONLINE - TUTAJ

  • 75 Form_pdf (3_Formularz wniosku_v2.pdf)
  • 67 Form_edytowalny (3_Formularz wniosku_v2.docx)
  • Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi we wniosku na dole, dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych.
    UWAGA!
    Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykorzystanie wniosku w pracach projektowych.

    Licznik wszystkich odwiedzin: 10294, na tej stronie było: 468 odwiedzin