Obwodnica Radzynia Chełmińskiego

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia
  1. Przedmiot opracowania
  2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Radzynia Chemińskiego – opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”. Projektowana obwodnica miasta Radzyń Chełmiński zlokalizowana została w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534. Inwestorem omawianego przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
  3. Podstawa opracowania
  4. Podstawą opracowania jest umowa nr ZDW.361.45.2022 z dnia 14.11.2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, a firmą Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. Witosa 31, 22-100 Chełm.
 2. Istniejący oraz projektowany stan zagospodarowania terenu
  1. Lokalizacja i położenie administracyjne
  2. Stan projektowany
   1. Warianty przebiegu drogi:
   2. Obwodnica posiada układ jednojezdniowy w nowym śladzie rozpoczynający się na skrzyżowaniu z drogą 538 w m. Kneblowo (wysokość stacji paliw OLKOP, zakończony na skrzyżowaniu z drogą 534 w m. Radzyń;

Licznik wszystkich odwiedzin: 10286, na tej stronie było: 280 odwiedzin