WARIANT NR 5a - alternatywny

Konsultacje projektu

IInformacja o zadaniu została umieszczona na ogólnodostępnej witrynie internetowej, która umożliwia Wszystkim zainteresowanym stronom zapoznanie się z inwestycją oraz zgłaszanie wniosków i uwag do projektu.

FORMULARZ WNIOSKÓW/UWAG - ONLINE - TUTAJ

 • 75 Form_pdf (3_Formularz wniosku_v2.pdf)
 • 67 Form_edytowalny (3_Formularz wniosku_v2.docx)
 • Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi we wniosku na dole, dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych.
  UWAGA!
  Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykorzystanie wniosku w pracach projektowych.
  Rozwiązania projektowe wariantu 5a (alternatywnego) - powstały z wariantu 5 (preferowanego), zakres zmian został zaznaczony na planszy niżej kolorem czerwonym.

  Licznik wszystkich odwiedzin: 10284, na tej stronie było: 350 odwiedzin